Tradycyjne biesiady noworoczne TP „ZGODA”

świętowaliśmy ostatnio w pierwsze soboty lutego. Nasze tradycyjne (bo już 18-letnie) daty spotkań w ostatnie soboty miesiąca, w tym więc specjalnie biesiadę w ostatnią sobotę stycznia, musieliśmy, niestety, przesunąć, ustepując miejsca Balu Polonii.

6. lutego 2016

7. lutego 2015 

1. lutego 2014

2. lutego 2013

28. stycznia 2012