Marsz Polonii

Jeszcze Polska nie zginęła,
póki my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Polonia,
marsz dzielny narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy
w ojczystej zagrodzie. (bis)

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Polonia…

Jak Czarniecki do Poznania
po szwedzkim zaborze,
dla Ojczyzny ratowania
rzucim się przez morze.
Marsz, marsz Polonia…

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany.
Marsz, marsz Polonia…

Mazurek Trzeciego Maja
(IV.1831 – tekst: R.Suchodolski, muz. F. Chopin)

Witaj majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie.
Uczcimy ciebie piosenką,
która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj! Trzeci Maj!
u Polaków błogi raj! (bis)

Nierząd braci naszych cisnął,
gnuśność w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała.
Witaj Maj…
Ale chytrości gadzina
młot swój na nas zgotowała.
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zalała.
Chociaż kwitł piękny Maj,
rozszarpano cały kraj (bis)

W pieśniach rozpacz uwięziona
w listopadzie wstrząsła serce.
Wstaje Polska z grobu łona,
pierzchają dumni morderce.
Błysnął znów Trzeci Maj
teraz nasz wesoły kraj! (bis)

Warszawianka 1831 r.

Oto dziś dzień krwi i chwały,
oby dniem wskrzeszenia był.
W tęczę Franków Orzeł Biały
patrząc lot swój w niebo wzbił.
Słońcem lipca podniecany,
woła do nas z górnych stron:
„Powstań Polsko, zrzuć kajdany,
dziś Twój tryumf, albo zgon!“

Hej! Kto Polak na bagnety!
Żyj swobodo,  Polsko żyj!
Takim hasłem cnej podniety
trąbo nasza wrogom grzmij! (bis)

Grzmijcie bębny, ryczcie działa,
dalej dzieci w gęsty szyk.
Wiedzie hufce Wolność, Chwała.
Tryumf błyska w ostrzu pik.
Leć nasz Orle w górnym pędzie,
sławie, Polsce, światu służ!
Kto przeżyje wolnym będzie,
kto umiera, wolnym już!

Hej! Kto Polak …