Zarząd Towarzystwa Polskiego „ZGODA“ w Zurychu
wybrany na walnym zebraniu w dniu 29. 11.2015

prezes: prof. dr Maria-Jolanta Zagalak-Hofman
sekretarz: Wieslaw Misztela
skarbnik: Jolanta Oberli

Komisja Rewizyjna:
Józef Krzyżanowski
Wiesław Lewicki
Danuta Barczyk