Majowa Jutrzenka czyli Obchody Święta Majowego 2008 w Zurychu

W dni Świąt Narodowych – tym razem w niedzielę dnia 4. Maja –  jak już od lat z górą sześćdziesięciu,  Towarzystwo Polskie „ZGODA” w Zurychu organizuje spotkanie okolicznościowe w dwóch miejscach, upamiętniających naszych słynnych Rodaków, których losy splotły się na tyle z Zurychem, by pozostawić tu niezatarte ślady.
Te dwie lokalizacje przez długie lata były dla naszego Towarzystwa, jak i dla licznych jego sympatyków  symboliczną namiastką Ojczyzny, wtedy kiedy Jej odwiedzanie było niemożliwe.

W budynku Instytutu Doświadczalnego Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrologii ETH, znajduje się (odsłonięta w 1932 roku) piękna marmurowa tablica dłuta Hansa Gislera, przypominająca Gabriela Narutowicza – jako zasłużonego wykładowcę i profesora budownictwa wodnego na ETH, a zarazem głosząca jego niezaprzeczalne zasługi dla wspierania polskich spraw narodowych, początkowo jako ministra robót publicznych i spraw zagranicznych, a potem – niestety bardzo krótko – jako prezy-denta Polski.
Gabriel Narutowicz przyczynił się także bardzo znamiennie do aktywnej działalności i przetrwania TP „Zgody“ w Zurychu (ale i również Towarzystwa Polskiego w Zurychu), a równocześnie pozostaje do dziś dla wielu z nas w Szwajcarii konkretnym dowodem wysokiego pułapu możliwości osiągnięć cudzoziemca – Polaka na helweckiej ziemi. I dlatego właśnie jest pozytywnym, dodającym otuchy przykładem człowieka, żyjącego w myśl zasad własnego niezaprzeczalnego patriotyzmu, skłonnego do daleko posu-niętych ofiar osobistych dla dobra Ojczyzny, świadomego własnej przynależności narodowej i uznającego swoje „korzenie“.

Następna lokalizacja obchodów – to
budynek przy ulicy Auf der Mauer 13, gdzie przed laty mieściły się klubowe pomieszczenia „ZGODY“, tudzież lokale prowadzonej przez nią Biblioteki Polskiej i Uniwersytetu Robotniczego. Tablice usytuowane na fasadzie budynku (przypisywane Xaweremu. Dunikowskiemu) upamiętniają pobyt (w 1914 roku) marszałka Józefa Piłsudskiego, wspierającego Stowarzyszenie „Strzelca“ i „Zgodę“, z której rekruto-wało się wielu jego późniejszych legionistów.

Od 1995 roku aktywnie wspierani przez najstarszą organizację polonijną, a mianowicie Towarzystwo Polskie w Zurychu, zapraszamy do współudzialu w obchodach wszystkich zainteresowanych.  Od  roku 1997 koordynujemy nasze ob-chody z Polską Misję Katolicką w Zurychu.

M.-J. Zagalak